Renk seçin:


+90 216 576 79 77 \ +90 264 502 27 00

Sosyal Medyada Biz}

E-Dönüşüm Uygulamaları

E-Dönüşüm uygulamalarının neler olduğuna/sağladığına geçmeden önce ufak teknik bilgiler paylaşalım.

UBL : Universal Business Language (Evrensel İş Dili) ifadesi tüm elektronik dönüşüm sürecindeki belgelerin standardını belirleyen dili anlatmaktadır. UBL-TR ifadesi ise bu dilin Türkiye uyarlamasını ifade eder. E-Belgeler bu standartlar kullanılarak oluşturulmaktadır. (Yada oluşturulması gerektiği halde maalesef bazı yazılımlar bu standartlar içindeki alanları standartlar dışında kullanmaktadır. Örneğin bu standartların içerisinde indirimlerin yazılacağı alan farklı iken indirimleri açıklama alanında gönderen yazılımlar bulunmaktadır.)

XML : eXtensible Markum Language olan XML, Türkçeye Genişletilebilir İşaretleme Dili olarak girmiştir. W3C (World Wide Web Consortium) tarafından tasarlanan bir veri iletişim standardıdır. E-Belgeler içerisindeki veriler bu dil ile oluşturulmuş dosyaların içerisinde saklı bulunmaktadır.

XSLT : (eXtensible Stylesheet Language Transformations, Genişletilebilir Biçimlendirme Dili Dönüşümleri), XML tabanlı, XML dokümanlarını dönüştürmek için kullanılan bir dildir. XML dosyalarının içindeki verilere ulaşan, ulaşılan verileri başka şekillere dönüştürme ve gösterime hazırlama emirlerini içeren, kendisi de XML kurallarına uyan biçimlendirme (görsel dizayn) dilidir. Yani XML içerisindeki verileri/değerleri görüntüleme formatının belirlendiği dildir. 

E-DÖNÜŞÜM BELGE VE KAVRAMLARI

E-Fatura : Kağıt Fatura yerine E-Dönüşüm uygulamalarının “E-Fatura Sistemine Kayıtlı” vergi mükellefleri arasında kullanılan fatura türüdür. Buradan anlaşılacağı üzere E-Fatura Düzenleyen ve Düzenlenen tarafların “Vergi Mükellefi” ve “”E-Fatura Sistemine Kayıtlı” olması durumunda kullanılabilmektedir. Her iki taraf GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından onaylı sistemler olan Özel Entegratör yada GİB Portalı üzerinden faturaları gönderip alırlar. Kağıt çıktı gereksinimi yoktur. E-fatura Fatura/İrsaliyeli Fatura kavramlarındaki gibi malın sevk durumlarına göre özellik kazanabilir.


E-Arşiv Fatura : Kağıt Fatura yerine  “E-Fatura Sistemine Kayıtlı Olmayan” vergi mükelleflerine ve vergi mükellefi olmayan nihai tüketicilere düzenlenen fatura türüdür. E-Arşiv Fatura düzenleyen tarafın E-Fatura Sistemine Kayıtlı ve E-Arşiv Fatura sistemine kayıtlı olması, Düzenlenen tarafın “E-Fatura Sistemine Kayıtlı Olmayan” vergi mükellefi yada Vergi mükellefi olmayan şahıslar olması durumunda kullanılabilmektedir. E-Arşiv faturalar düzenlenen tarafın onayı durumunda mail olarak görüntülenebilecek (genellikle pdf/html) bir formatta iletilebilir. Ancak belgenin adına düzenlendiği taraf Kağıt Çıktı ister ise verilmesi zorunludur. E-Arşiv Fatura aynı zamanda İrsaliye yerine geçer.


E-Defter : Şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünüdür. Bugün itibariyle Yevmiye defteri ve büyük defterin format ve standardı duyurulmuştur. Bu defterlerin elektronik ortamda beyan edilmesi mümkündür.


Zaman Damgası : Zaman Damgası, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda; “ Elektronik verinin, üretildiği, değiştirildiği, gönderildiği, alındığı ve/veya kaydedildiği zamanın tespit edilmesi amacıyla, elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından elektronik imzayla doğrulanan kayıt “ olarak tanımlanmıştır. Özetle Zaman Damgası E-Defter gibi belirli sürelerde GİB’in belirlediği sisteme ulaştırılması zorunlu beyan belgelerinin kesintiler (internet/elektrik vs.) ihtimaline karşı Zaman Damgası uygulaması ile gönderilemese de zamanında mühürlendiğini ispatlayan yapılardır. Bu sayede zaman damgası vurulmuş beyan paketi daha sonra da sisteme gönderilebilse üzerindeki mühür sayesinde zamanı ispatlanmış ve kabul görmüş olacaktır.


E-Arşiv : E-Defter oluşturulduktan sonra aynı e-fatura türlerinde olduğu gibi Vergi Usül Kanunu ve Ticaret kanun hükümlerince bozulmadan 5/10 yıl boyunca saklanmak zorundadırlar. İşte E-Arşiv hizmetleri bu saklanacak belgelerin yine yasal mevzuatlara uygunluk sağlayarak onay almış hizmet sağlayıcılar tarafından saklanması hizmetidir.


E-İrsaliye :  Kağıt İrsaliye Belgesi yerine geçecek olan henüz kullanıma özel durumlar dışında geçilmemiş belge türüdür. Ancak 1-2 mali yıl sonra ticari yaşantımızın bir parçası olacaktır.


E-Çek : Karekodlu çek kullanımı sonrası yine henüz kullanımı bulunmayan ödeme aracı (kambiyo senedi türü)’dır. Bu uygulama da çek hamili firmaya çek örneği kağıt olarak verilebilecek olsa da esas olan sistem üzerindeki çek bilgileri (vade, keşide yeri, hamili, sahibi, meblağ) olacaktır. Bu sayede sahte çek, vade/tutar bilgilerinde tutarsızlıklar gibi bir çok sorunun önüne geçilmiş olacaktır.


E-Mutabakat : Ticari işletmelerin cari hesaplarının ve hareketlerinin bulunduğu tedarikçi/müşteri gibi vergi mükellefleri ile hesap mutabakatını elektronik ortamda yapabilecekleri uygulamadır. Bu mutabakat sistemi BA/BS gibi zorunlu aylık mutabakat süreçlerini hızlı ve kolayca gerçekleştirebileceğiniz çözümleri barındırır.


KEP : Kayıtlı Elektronik Posta (KEP), her türlü ticari, hukuki yazışma ve belge paylaşımlarınızı gönderdiğiniz biçimde koruyan, alıcının kim olduğunu kesin olarak tespit eden, içeriğin kesinlikle değişmemesini ve içeriği yasal geçerli ve güvenli, kesin delil haline getiren sistemdir. Bu sistem sayesinde kurumlar arasında yazışmalar kesinlik ve hukuki bir nitelik kazanmış olmaktadır. Tebligatların elektronik yapılması, personel bordrolarının KEP hesaplarına gönderilerek bildirimlerinin yapılmış sayılması gibi sayısız faydaları bulunmaktadır.


E-İmza : 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda yer alan şekliyle elektronik imza; başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi tanımlar.Elektronik imza; bir bilginin üçüncü tarafların erişimine kapalı ortamda, bütünlüğü bozulmadan(bilgiyi ileten tarafın oluşturduğu orjinal haliyle) ve tarafların kimlikleri doğrulanarak iletildiğini elektronik veya benzeri araçlar ile garanti eden harf, karakter veya sembollerden oluşur. E-İmza ıslak imzanın gerektiği hemen tüm alanlarda imza olarak kullanılmakta ve hukuki olarak tanınmaktadır.


Özel Entegratör : Başka mükelleflerin faturalarını göndermek ve almak amacıyla bilgi işlem sisteminin başkanlık sistemiyle entegre edilmesidir. Böylece faturalama ihtiyaçları farklılık gösteren veya çok sayıda fatura düzenleyen mükelleflere, kendilerine ait bilgi işlem altyapısının yetersiz olması veya istemeleri halinde teknik yeterliliğe sahip bir özel entegratör bilgi işlem sistemi vasıtasıyla elektronik fatura alıp gönderebilme imkânı sağlanmaktadır. Yani GİB tarafından onaylanmış hizmet sağlayıcısıdır.

05 Ocak 2017
1.854 kez görüntülendi

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZIN