E-İHRACAT

E-İHRACAT

Yurtiçinde yapılan e-ticaretin bir sonraki aşaması olarak e-ihracat başlamış ve e-ticaret sınırları aşmıştır. Üreticiler açısından uzak pazarlara hızlı erişimin kolaylaşması, sınır ötesi e-ticaretin en önemli avantajıdır. Bu avantajı iyi kullanan e-ihracat firmaları geleneksel ihracatçılara göre pazar paylarını çok daha hızlı arttırmaktadır.

E-ihracat ile Türkiye’nin son 10 yılda daralan ihracat hacminin ve ihracat menzilinin genişletilmesi hedeflenmektedir. 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi (BTS) ve Eylem Planı’nda e-ticaretten sıklıkla bahsedilmiş ve Türkiye’nin başta komşu ülkeler ve yakın pazarlar olmak üzere dünya geneline hizmet sunan bölgesel e-ticaret merkezi olması amaçlanmıştır. Eylem planında; e-ticaretin önemli bir ihracat kanalı haline gelmesi amacıyla, yerli e-ticaret şirketlerinin yurtdışına açılımının stratejik bir yaklaşım dahilinde teşvik edilmesinin sağlanacağı belirtilmiştir.4 Eylem Planı kapsamında e-ihracat stratejisi oluşturulması da hedeflenmiştir. Ayrıca 2015 yılı Ekim ayında Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) organizasyonu ile Denizli’de “E-İhracat Stratejisi Çalıştayı” düzenlenmiştir. E-ihracat Çalıştayı’nın hedefleri arasında e-ihracat konusunda “E-ihracat Stratejisi ve Eylem Planı’nın” oluşturulması yer almıştır. 6 Şubat 2018 tarihli ve 30324 sayılı Resmî Gazete’de e-İhracat Stratejisi ve Eylem Planı (2018-2020) yayınlanmıştır.