E-İMZA

E-İmza : 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda yer alan şekliyle elektronik imza; başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi tanımlar.Elektronik imza; bir bilginin üçüncü tarafların erişimine kapalı ortamda, bütünlüğü bozulmadan(bilgiyi ileten tarafın oluşturduğu orjinal haliyle) ve tarafların kimlikleri doğrulanarak iletildiğini elektronik veya benzeri araçlar ile garanti eden harf, karakter veya sembollerden oluşur. E-İmza ıslak imzanın gerektiği hemen tüm alanlarda imza olarak kullanılmakta ve hukuki olarak tanınmaktadır.

Sizlere elektronik imza hizmeti sunabiliriz. Tek yapmanız gereken bizimle iletişime geçmeniz..