E-İRSALİYE

E-İrsaliye :  Kağıt İrsaliye Belgesi yerine geçecek olan henüz kullanıma özel durumlar dışında geçilmemiş belge türüdür. Ancak 1-2 mali yıl sonra ticari yaşantımızın bir parçası olacaktır.

E-İrsaliye uygulaması zorunlu bir uygulama değildir. E-Fatura sistemine dahil olan mükellefler tercihe bağlı olarak bu uygulamadan faydalanabilirler.

E-İrsaliye uygulaması ile denetim memurları, sahip oldukları tabletler üzerinden irsaliyede bulunması mecburi olan karekodu veya barkodu okutarak E-irsaliye bilgilerine ulaşabilir ve denetim yapabilirler.