OT/VT ve BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

OT/VT

OT/VT Nedir, OT/VT Otomatik Tanıma ve Veri Toplama adı verilen, insan müdahalesi olmadan nesnelerin otomatik olarak tespit edilmesi, onlar hakkında veri toplanması ve bu verilerin bilgisayar sistemlerine doğrudan giriş yapılması işlemidir.

Otomatik tanımlama sistemlerinin amacı verimliliği arttırmak, girilen verilerin hatalarını azaltmak, personeli el ile yapılan sayma işlemlerden kurtarmak böylelikle zamandan tasarruf yaparak daha kayda değer işler yapmasına olanak tanımaktır. Otomatik Tanımlama Veri Toplama’ da birçok teknoloji mevcuttur. Bunlar; barkodlar, akıllı kartlar, sesli tanımlama, bazı biyometrik teknolojiler (retina taraması), optik karakter tanımlama ve radyo frekanslı tanımlamadır.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

Bilginin pratik bir şekilde işlenmesini ve insanlar için faydalı hizmet biçimlerine dönüşmesini sağlayıcı bilgiye dayalı teknolojilere bilişim denir. Kamu ve özel sektör tarafından bilgi teknolojilerine yönelik yatırımların arttırılmasındaki temel hedef ve amaç, verimliliğin sağlanması ve rekabet gücü kazanmak. Bilgi teknolojilerinden yeteri kadar fayda sağlamayan kurum veya ülkelerin büyük ekonomiye sahip olması mümkün değildir. O nedenle bilgi teknolojisini tüketmek yerine üretmek çok daha önemli bir hususu ifade eder. Bilgi teknolojilerini oluşturan dört öğe vardır. Yazılım, hizmetler, ekipmanlar ve donanım. Bilgisayar ve butlu tabanlı sistemler, enformasyon araçları ve bulut tabanlı sistemlerle çalışan çeşitli yazılım araçları, bilgi teknolojilerinden elde edilmek istenilen amacın gerçekleşmesini sağlayıcı araçlardır. Bu araçlar ile veri toplama, verilerin işlenmesi, analiz edilmesi, bu analizler sonucunda yeni ürün veya hizmet modeli tasarlanması hedeflenir.

Barkod Ekipmanları

Termal
Yazıcılar

El Terminalleri

Sunucu ve Güvenlik Sistemleri