PLUS HİZMETLER

Tüm ihtiyaçlarınızın karşılanması Teknoliva ile mümkün !!

Teknoliva, müşteriyle ilk kontak kurulduktan sonra öncelikle bir tanıtım toplantısı düzenler. Bu toplantının amacı firma hakkında bilgi edinmek, daha sonraki çalışmalar için ön hazırlık faaliyetlerini yürütmek ve sunulan hizmetleri müşteriye tanıtmaktır.
Bir sonraki aşama müşteri firmanın isteği üzerine tekrar yapılacak bir tanıtım faaliyetidir. Firmaya özel olarak yapılan bu tanıtım süresince müşterinin spesifik sorunlarının da karşılanmasına büyük özen gösterilir. Bu toplantının sonucunda müşteri firmaya bir teklif sunulabilir ya da olası bir projenin temel taşı niteliğinde “Sistem Analizi” çalışmasına yönelinir. Sistem analizinin hedefi, firmanın organik yapısını ortaya çıkarmak amacıyla,
• Organizasyon yapısı
• İş akışları
• Görev tanımları
• Bilgi işlem alt yapısı
• İnsan kaynaklı profili
• Firma içi ve dışı veri ve doküman akışı
• Firma içi ve dışı malzeme akışı
• Üretim teknolojisi
konularında proseslerin optimizasyonu açısından mevcut sistemin detaylı incelemesini yapmak ve gerçekleştirilen çalışmayı dokümante etmektir. Sistem analizi sonucunda firmanın ihtiyaçlarının hangi oranlarda karşılandığı sorusunun cevabı da elde edilir. Karşılanamayan fonksiyonlar müşterinin isteği doğrultusunda tekrar gözden geçirilerek geliştirilir.