SCADA

SCADA NEDİR ?

Supervisory Control And Data Acquisition kelimelerinin ilk harfleri ile oluşturulan SCADA; “Merkezi Denetleme Kontrol ve Veri Toplama” sistemi olarak adlandırılmaktadır. SCADA sistemleri geniş alana yayılmış tesislerin tek bir merkezden bilgisayar, cep telefonu veya tablet gibi cihazlarla izlenebildiği bir sistemdir ve temel olarak bir yazılımdır. Tek bir cihazdan kullanılabileceği gibi ağ bağlantılarıyla birden fazla bilgisayar ve taşınabilir cihazla kontrol ve izleme yapılabilir.

SCADA’nın Kullanım Alanları

-NükleerTesisler
-Elektrik Tesisleri
-Su Toplama-Arıtma-Dağıtım Tesisleri
-Trafik Kontrol Sistemleri
-Otomotiv Endüstrisi
-Doğalgaz Tesisleri
-Gıda Endüstrisi vb.

SCADA’nın Avantajları

-Sistemin her an izlenebilmesi
-Zaman ve iş gücü kazancı
-Üretim verilerinin kayıt ve analiz edebilmesi
-Sistemin enerji takibi ve tasarrufu
-Cezalı durumları engellemesi (Kompanzasyon vb.)
-Sahadaki durumdan haber alınması ve anında müdahale
-Sisteme yapılan müdahalelerin kayıt edilmesi
-Arıza riski olan bölgelerin tespit edilebilmesi
-Sistemin işleyişi hakkında anında bilgi alınabilmesi (şalterlerin durumu vb.) gibi çok büyük avantajları bulunmaktadır.