E-DEFTER

Şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünüdür. Bugün itibariyle Yevmiye defteri ve büyük defterin format ve standardı duyurulmuştur. Bu defterlerin elektronik ortamda beyan edilmesi mümkündür.

Siz değerli müşterilerimize “E-Defter Yazılımı” ile birlikte E-Defter Saklama (Arşiv) hizmeti sunabilir, destek ve danışmanlık hizmetleri verebiliriz.